کدال۳۶۰
1401/03/28
18:45
#خبهمن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت گروه بهمن ▪️ شرکت گروه بهمن در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 ضمن ثبت اف...

#خبهمن


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت گروه بهمن▪️ شرکت گروه بهمن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱,۲۴۶٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است.▪️ «خبهمن» با سرمایه ثبت شده ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۶,۶۲۲,۷۵۶ میلیون ریال سودی محقق نکرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹٪ کاهش داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۳-۲۸ ۱۸:۴۵:۱۳ (۸۸۱۵۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0