خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/01
22:30
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1401/03/01 ♦️نماد P/NAV 1⃣- وتوشه ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۱/۰۳/۰۱♦️نماد P/NAV۱⃣- وتوشه ۵۳٪۲⃣- وتوصا ۱۱۴٪۳⃣- وآوا ۱۶۵٪۴⃣- سنوین ۲۰۷٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0