کارگزاری آبان
1400/05/24
10:05
📈برقی ها نیز امروز با گرایش مثبت داد و ستد می شوند. در این میان #دماوند، #بکهنوج، #بگيلان و بفجر از جمله نماد های منفی و متعادل گروه اند.

📈برقی ها نیز امروز با گرایش مثبت داد و ستد می شوند. در این میان #دماوند، #بکهنوج، #بگیلان و بفجر از جمله نماد های منفی و متعادل گروه اند.


انتهای خبر

0
0