بورس۲۴
1403/01/14
20:38
فرابورس ایران در خصوص اطلاعیه پذیره نویسی سهام در دست انتشار بیمه زندگی مفید اصلاحیه صادر کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، فرابورس ایران در خصوص اطلاعیه پذیره نویسی سهام در دست انتشار بیمه زندگی مفید اصلاحیه صادر کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، پیرو اطلاعیه منتشر شده در خصوص پذیره نویسی سهام در دست انتشار شرکت بیمه زندگی مفید از طریق شبکه کارگزاران فرابورس ایران، همچنین با توجه به اصلاحیه بیانیه ثبت شرکت بیمه زندگی مفید (سهامی عام در شرف تاسیس) در سامانه کدال منتشره در تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۱۴، بندهای شماره ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۹ اطلاعیه مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردند:دوره سفارش گیری : مطابق با پیام ناظر در روز پذیره نویسی


روش عرضه در پذیره نویسی اوراق بهادار: روش قیمت ثابت


مبلغ قابل پرداخت به ازای هر سهم در پذیره نویسی : مبلغ ۱۰۰۰ ریال معادل ارزش اسمی هر سهم


نحوه پذیره نویسی: با توجه به اینکه پذیره نویسی سهام شرکت از طریق سامانه معاملات فرابورس ایران انجام می شود، لذا خرید سهام برای متقاضیان پذیره نویسی بر اساس اولویت تاریخ و ساعت ارائه سفارشات خرید از طریق شرکت های کارگزاری فرابورس ایران در سامانه معاملاتی و با لحاظ حداقل و حداکثر تعیین شده انجام خواهد شد.


چنانچه تعداد سهام سفارش داده شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد، سهام پذیره نویسی شده صرفا تا حد سهام عرضه شده بر اساس اولویت تاریخ و ساعت پذیره نویسی ، حسب مندرجات سامانه معاملات فرابورس ایران تخصیص خواهد یافت.


وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهام به ایشان تخصیص داده نشود، ظرف سه روز کاری توسط شرکت کارگزاری مربوطه به آنان مسترد خواهد شد.


بدیهی است سایر شرایط مندرج در ااطلاعیه شماره ۶۵۴۵/س/۰۳ مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۸ این شرکت به قوت خود باقی است و این اطلاعیه جزء لاینفک اطلاعیه شماره ۶۵۴۵/س/۰۳ مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۸ این شرکت می باشد.

حیات
انتهای خبر

0
0