اقتصاد ایران
1399/08/18
13:15
⭕️مشاور احمدی نژاد: مصلحت باشد با آمریکا هم صلح میکنیم ... 🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

⭕️ مشاور احمدی نژاد: مصلحت باشد با آمریکا هم صلح میکنیم ...
🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0