دنیای بورس
1399/08/11
16:45
تمدید مهلت حق تقدم در « کگاز » | جزییات حق تقدم « وتوکا »

شیشه و گاز از تمدید مهلت حق تقدم خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، شیشه و گاز اعلام کرد: با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از ۱۵ آبان تا ۱۴ آذر امسال.


همچنین سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) اعلام کرد: واگذاری حق تقدم افزایش سرمایه از ۲.۷۷۲ به ۴.۰۰۰ میلیون ریال شرکت آتیه فولاد نقش جهان به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور و تنفیذ هیات مدیره توکا فولاد. در ضمن قطعیت انتقال حق تقدم و دریافت وجه آن در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ صورت گرفته است.


انتهای خبر

0
0