مدت: 30 ثانیهحجم: 1.7 مگابایت
اقتصاد آنلاین
1400/05/30
10:33
📌قطع چند باره صحبت های مخالف کلیات کابینه رئیسی به دلیل شلوغی جایگاه رئیس جمهور و معاون اول

📌قطع چند باره صحبت های مخالف کلیات کابینه رئیسی به دلیل شلوغی جایگاه رئیس جمهور و معاون اول
انتهای خبر

0
0