بولتن اقتصادی
1400/05/30
12:18
ممانعت گمرک از قاچاق چند میلیون یورویی قارچ سیاه/گمرک مانع از خروج ذخایر زیست محیطی کشور به اسلونی سخنگوی گمرک گفت: 16تن قارچ دنبلان کوهی از کامیو...

ممانعت گمرک از قاچاق چند میلیون یورویی قارچ سیاه/گمرک مانع از خروج ذخایر زیست محیطی کشور به اسلونیسخنگوی گمرک گفت: ۱۶تن قارچ دنبلان کوهی از کامیون یخچالداری که محموله خود را میوه به مقصد اسلونی اظهار کرده بود با هوشیاری و رصد مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک و مربیان سگ های موادیاب گمرک بازرگان کشف شد.

انتهای خبر

0
0