بولتن اقتصادی
1399/08/10
23:03
دارایکم؛ ۴ میلیون تومان ▫️بیش از 3 ماه از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقیمانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق های قابل معامله (ETF) مى گذرد؛ بر...

دارایکم؛ ۴ میلیون تومان▫️بیش از ۳ ماه از ثبت تقاضا براى خرید بخشى از باقیمانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق های قابل معامله (ETF) مى گذرد؛ بررسى ها حکایت از بازده ۱۵۶ درصدی ارزش خالص دارایی‌های دارایکم و افزایش NAV این صندوق به ۵ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان دارد. ارزش سهام دارایکم در بورس تهران به ۴ میلیون تومان رسیده است.

انتهای خبر

0
0