تحلیل برای سود
1400/03/03
15:00
#شصدف موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-034 مورخ 1399/03/27و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فو...

#شصدف


موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومیبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۴۶۸,۱۷۱,۳۳۷ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۳۱,۸۲۸,۶۶۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.


مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده ست.انتهای خبر

0
0