نوآوران امین
1399/08/18
10:50
قند لرستان (#قلرست) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ✅افزایش ۱۳,۴۴۳.۵۹ درصدی فر...

قند لرستان (#قلرست)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱✅افزایش ۱۳,۴۴۳.۵۹ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۴۰.۹۳ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با مهر ۱۳۹۸


✅رشد ۹۷.۵ درصدی فروش ۳ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0