کدال۳۶۰
1399/10/09
14:19
#قیستو #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/06/31 شرکت قند بیستون 1399-10-09 14:19:50 (7...

#قیستو


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت قند بیستون
۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۴:۱۹:۵۰ (۷۰۷۶۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0