کدال۳۶۰
1399/08/29
10:54
#دلقما اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت داروئی و بهداشتی لقمان ▪️ شرکت داروئی و بهداشتی ...

#دلقما


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت دارویی و بهداشتی لقمان▪️ شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۰ ریال تغییری نداشته بود.▪️ «دلقما» با سرمایه ثبت شده ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۷۹۲,۴۶۴ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۹ ۱۰:۵۴:۵۳ (۶۸۵۰۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0