کارگزاری آبان
1399/08/18
08:54
📊#کیمیا اطلاعیه 99/08/18 *صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران* افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#کیمیا


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸


*صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0