تکسهم ۹۸
1400/05/30
22:42
رضوانی‌فر: زیر بار درخواست‌های غیرقانونی تامین اجتماعی نرفتم مدیرعامل سابق شستا علت برکناری خود از این سمت را درخواست غیرقانونی سازمان تامین اجتما...

رضوانی‌فر: زیر بار درخواست‌های غیرقانونی تامین اجتماعی نرفتم


مدیرعامل سابق شستا علت برکناری خود از این سمت را درخواست غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی برای دریافت پیش سود سالانه این شرکت قبل از برگزاری مجمع عمومی و تعیین تکلیف حقوق سهامداران عنوان کرد.انتهای خبر

0
0