سهام بنیادی
1399/08/25
08:10
#وپست #آپدیت ۹۹/۸/۲۵ 🏁 هدف و مقاومت اول ۱۲۶۵ 📉 حمایت اصلی اول ۹۴۰ 🏴‍☠ حد ضرر ۹۰۰ 📈 مقاومت بعدی ۱۷۰۰ 🏁 هدف بعدی ۲۲۷۰ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#وپست #آپدیت ۹۹/۸/۲۵🏁 هدف و مقاومت اول ۱۲۶۵📉 حمایت اصلی اول ۹۴۰🏴☠ حد ضرر ۹۰۰📈 مقاومت بعدی ۱۷۰۰🏁 هدف بعدی ۲۲۷۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0