بهنام صمدی
1399/11/12
15:01
آمار جالب از زباله‌های پلاستیکی: 🔹هرکیلو پت بطری ۲۴ هزار تومان 🔹وزن هر بطری آب معدنی ۳۰ گرم 🔹ارزش هر کیلو بطری جمع‌آوری شده از سطل زباله ۸ هزار تو...

آمار جالب از زباله‌های پلاستیکی:🔹هرکیلو پت بطری ۲۴ هزار تومان


🔹وزن هر بطری آب معدنی ۳۰ گرم


🔹ارزش هر کیلو بطری جمع‌آوری شده از سطل زباله ۸ هزار تومان


🔹پرک بطری ۱۵ هزار توماناون چیزی که برای من و شما زباله است برای خیلی‌ها گنج محسوب میشه و سطل‌های زباله شهرها مافیای خودش رو داره!


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0