بورس۲۴
1400/10/29
12:32
«وسکاب» پرونده یک ساله را با سود ۱۱۱ تومانی بست

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در ۱۲ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۱۱۰۷ ریال سود محقق کرد .

«وسکاب» پرونده یک ساله را با سود 111 تومانی بست

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در ۱۲ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۱۱۰۷ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل کاهش ۲ درصدی داشت. درامدهای عملیاتی به ۱۳۳۹ میلیارد تومان رسید.

وسک
انتهای خبر

0
0