پایگاه خبری انتخاب
1401/08/01
13:54
♦️واکنش نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به تجمع برلین 🔹رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا در امور ایران مدعی شد که تجمعات در شهرهای اطراف جهان نشان...

♦️واکنش نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به تجمع برلین🔹رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا در امور ایران مدعی شد که تجمعات در شهرهای اطراف جهان نشان‌دهنده حمایت از مردم ایران است.جزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲w۶w


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0