بولتن اقتصادی
1400/01/08
10:52
جزئیات دو نوبت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ▫️مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با مهر: با اعمال افزایش حقوق و متناسب سازی، فاصله‌ای...

جزئیات دو نوبت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی▫️مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با مهر: با اعمال افزایش حقوق و متناسب سازی، فاصله‌ای که بین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با صندوق‌های دیگر ایجاد شده بود، تقریبا رفع می‌شود.


▫️برای امسال یک برنامه افزایش معمول سنواتی که مربوط به ماده ۹۶ می‌شود و یکی هم متناسب سازی است که برای بار دوم طی ۱۰ ماه گذشته انجام می‌شود.


▫️تا یک هفته آینده می‌توانیم مبلغ دقیق حقوق بازنشستگان را مشخص کنیم.

انتهای خبر

0
0