چارت های رامین جعفری
1400/07/27
19:55
#البرز سهم پس از برخورد به مقاومت محدوده 310 تومان وارد اصلاح شد انتظار میرود سهم دوباره به سمت 310 حرکت و پس از شکست به سمت تارگت 440 حرکت کند حما...

#البرز سهم پس از برخورد به مقاومت محدوده ۳۱۰ تومان وارد اصلاح شد انتظار میرود سهم دوباره به سمت ۳۱۰ حرکت و پس از شکست به سمت تارگت ۴۴۰ حرکت کند حمایت سهم ۲۱۰ و حد ضرر ۲۰۰انتهای خبر

0
0