نوآوران امین
1399/10/09
17:04
صنایع فولاد آلیاژی یزد(#فولای) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 81 درصدی درآمده...

صنایع فولاد آلیاژی یزد(#فولای)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۸۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۷۱,۶۲۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۹۹,۱۸۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۲۲ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0