بورس۳۶۵
1399/08/11
22:43
#حکشتی 🔹نمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز 🔸 توضیحات: ببینید حقوقی حکشتی را سهم در۲۰ مهر ماه یک بازگشایی مثبت کمتر از ۵ درصد...

#حکشتی🔹نمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز🔸 توضیحات:ببینید حقوقی حکشتی راسهم در۲۰ مهر ماه یک بازگشایی مثبت کمتر از ۵ درصد داشت و حقوقی در این بازگشایی ۱۴ میلیارد تومان سهم در مثبت خالی کرد تا سهم وارد روند نزولی شود و هر روز به اندازه حجم مبنا سهم خرید کرد تا قیمت پایانی منفی ۵ را پر کند تا قیمت سهم همینطور کاهش پیدا کند جالب است در این میان که سهم بعد از بازگشایی از ۴۶۵۵ تومان رسید به ۳۴۰۰ تومان در این قیمت مجدد حقوقی ۱۴ میلیارد تومان سهم فروختبازی با سرمایه سهام دار خرد به همین سادگی و بنظر هیچ مسولی هم‌نیست که جلوی اینگونه رفتارها را بگیرد که اینطور حقوقی سرمایه سهام دار را نابود نکند
❕میله آبی میزان خرید حقوقی است و میله تو خالی فروش حقوقی و چارت قرمز رنگ قیمت سهم است


۹۹/۰۸/۱۱انتهای خبر

0
0