کارگزاری آبان
1400/12/16
08:25
📊#وثنو اطلاعیه 1400/12/16 سرمایه گذاری ساختمان نوین افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳...

📊#وثنو


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶


سرمایه گذاری ساختمان نوین


افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


موضوع مزایده:آگهی مزایده عمومی فروش ملک


تاریخ برگزاری مزایده:۱۴۰۰/۱۲/۱۵
انتهای خبر

0
0