ایچیموکو و الیوت
1399/08/24
09:09
پورابراهیمی: منفی ماندن بورس برای کل کشور هزینه دارد فضای مبادلات بازار سرمایه از مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا فاصله گرفت عوامل داخلی و سوء‌مدیریت ...

پورابراهیمی: منفی ماندن بورس برای کل کشور هزینه داردفضای مبادلات بازار سرمایه از مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا فاصله گرفتعوامل داخلی و سوء‌مدیریت سهم اصلی را در وضعیت فعلی بازار سرمایه داردلازم باشد تغییرات مدیریتی در بازار سرمایه را پیگیری می‌کنیمنیازمند تشکیل شورای عالی ثبات مالی هستیم

انتهای خبر

0
0