کدال۳۶۰
1401/01/14
11:09
#قشکر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت شکر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/30 معادل 336,280 میلیون ریال از...

#قشکر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت شکر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ معادل ۳۳۶,۲۸۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۹٪ افزایش داشته است.▪️«قشکر» با سرمایه ثبت شده ۲,۴۶۰,۰۹۳ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۲,۰۲۶,۶۸۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۱-۱۴ ۱۱:۰۹:۵۳ (۸۶۶۱۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0