حسین زمانی
1399/11/07
09:02
📊 تحلیل نماد: وسین ⚙️ صنعت: بیمه 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل: درحال نزدیک شدن به محدوده مشخص شده در کف کانال نزولی، به نظر می‌...

📊 تحلیل نماد: وسین⚙️ صنعت: بیمه🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل: درحال نزدیک شدن به محدوده مشخص شده در کف کانال نزولی، به نظر می‌رسد درحال تکمیل شانه راست می‌باشد، پیش‌بینی ‌می‌شود درصورت عبور از مقاومت پیش رو و سقف قبلی، سناریو احتمالی فوق(سر و شانه کف) شکل بگیرد و مجددا قابل بررسی است.

انتهای خبر

0
0