پایگاه خبری انتخاب
1399/11/14
08:55
روزنامه جمهوری اسلامی: 🔹ترفند جدید احمدی‌نژاد برای کاندیداتوری 🔹 از هر استان چند نفر را می‌آورند و کنار خانه او نمایش درخواست مردمی می‌دهند جزئی...

روزنامه جمهوری اسلامی:


🔹ترفند جدید احمدی‌نژاد برای کاندیداتوری🔹 از هر استان چند نفر را می‌آورند و کنار خانه او نمایش درخواست مردمی می‌دهندجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vzq


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0