بتاسهم
1399/09/30
18:41
#صبا تامین با سرمایه قدیم 2831 و با سرمایه حدید 943 ریال سود محقق کرده است

#صبا تامین با سرمایه قدیم ۲۸۳۱ و با سرمایه حدید ۹۴۳ ریال سود محقق کرده است


انتهای خبر

0
0