سهم گلچین
1401/06/01
11:12
#چفیبر اطلاعیه 1401/05/31 *توليد فيبر ايران* شرکت اصلی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) مبلغ 28 ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 20...

#چفیبر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*تولید فیبر ایران*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) مبلغ ۲۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰ درصد کاهش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشده۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) سود هر سهم تلفیقی مبلغ ۲۴ ریال محقق گردید.


۲۵ درصد کاهش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشده
#تاپیکو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۵درصد)


از محل مطالبات و آورده ی نقدی
#کیمیا_تک


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۶۷درصد)


از محل سود انباشته
#غبشهر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*صنعتی بهشهر*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۲۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۹,۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۴ درصد)


از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار سرمایه شرکت در جهت افزایش توان اعتباری از بانکها جهت واردات مواد اولیه و همچنین بهره مندی از معافیت مالیات عملکرد به میزان افزایش سرمایه از محل سود انباشته#پکویر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*کویر تایر*


۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) مبلغ ۱۷۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۳۲ درصد افزایش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشدهانتهای خبر

0
0