همفکران
1399/09/30
09:25
#نبض_بازار 📈در گروه خودرویی ها شاهد افزایش عرضه در این دقایق هستیم. #خودرو با افت ۲ درصد مواجه است. #خگستر و #خساپا افت ۲ درصدی دارند.

#نبض_بازار


📈در گروه خودرویی ها شاهد افزایش عرضه در این دقایق هستیم. #خودرو با افت ۲ درصد مواجه است. #خگستر و #خساپا افت ۲ درصدی دارند.انتهای خبر

0
0