کدال۳۶۰
1399/10/04
11:14
#غالبر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت لبنیات کالبر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 141,267 میلیون ریال ا...

#غالبر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت لبنیات کالبر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۱۴۱,۲۶۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۰٪ افزایش داشته است.▪️«غالبر» با سرمایه ثبت شده ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۹۰۹,۲۴۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۱:۱۴:۵۶ (۷۰۵۸۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0