بولتن اقتصادی
1399/11/07
19:14
رجبی: از صبح تاکنون قطع برق نداشتیم سخنگوی صنعت برق: 🔹امروز با مدیریت بخش انرژی صنایع و همکاری مردم تا این لحظه، روز را بدون خاموشی پشت سر گذاشته...

رجبی: از صبح تاکنون قطع برق نداشتیمسخنگوی صنعت برق:


🔹امروز با مدیریت بخش انرژی صنایع و همکاری مردم تا این لحظه، روز را بدون خاموشی پشت سر گذاشته‌ایم.


🔹برای فردا جداول خاموشی‌های احتمالی برای هیچ نقطه‌ای از کشور اعلام نخواهد شد.

انتهای خبر

0
0