کارگزاری آبان
1399/08/25
11:02
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 2.25 میلیارد سهم خساپا 1.91 میلیارد سهم خگستر 692.2 میلیون سهم وبصادر 660.8 میلیون سهم وپارس 472.6 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۲.۲۵ میلیارد سهم


خساپا ۱.۹۱ میلیارد سهم


خگستر ۶۹۲.۲ میلیون سهم


وبصادر ۶۶۰.۸ میلیون سهم


وپارس ۴۷۲.۶ میلیون سهم




انتهای خبر

0
0