کدال۳۶۰
1399/11/13
15:05
#کتوکا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت تولیدی و خدمات صن...

#کتوکا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکاشرح رویداد:


احتراما، عطف به نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ سازما ن اوراق بهادار با موضوع پیش بینی درآمد هر سهم، به استحضار میرساند که با توجه به روند عملیات شرکت در سال جاری، پیش بینی میگردد که این شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۳،۶۸۸ ریال سود محقق نماید.
۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۱۵:۰۵:۱۴ (۷۱۸۳۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0