بااقتصاد
1399/11/25
22:32
«خزر» در صدر بیشترین بازدهی نمادهای خودرو و قطعات

بررسی میزان بازدهی نمادهای گروه خودرو و قطعات نشان می‌دهد «خزر» با بازدهی بیش از ۶۳۱ درصدی در صدر بیشترین میزان بازدهی قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در میان نمادهای گروه خودرو و قطعات خزر با بازدهی قابل توجه ۶۳۱ درصدی در صدر نمودار قرار گرفته و خنصیر و خاهن به ترتیب با بازدهی‌های ۵۰۸ و ۴۶۶ درصدی رتبه‌های دوم و سوم را داشته‌اند.


ختراک، خریخت و خاذین به ترتیب با بازدهی‌های ۱۲، ۱۰ و ۱ درصد کمترین میزان بازدهی را ثبت کرده‌اند.


2021-02-13 16_28_27-Start
انتهای خبر

0
0