بورس۳۶۵
1399/08/12
13:22
چرا بگویم ۱ حقوقی بلکه ۹۰ درصد حقوقی ها مخصوصا شرکت هایی که وابسته به دولت هستند بیشترین #فساد مربوط به این 19‌نماد تاثیر گذار و مهم بازار رخ داد...

چرا بگویم ۱ حقوقی بلکه ۹۰ درصد حقوقی ها مخصوصا شرکت هایی که وابسته به دولت هستندبیشترین #فساد مربوط به این ۱۹‌نماد تاثیر گذار و مهم بازار رخ داده است که ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط این ۱۹ نماد در اوج فروخته اند اما در این ریزش کمتر از۹ هزار میلیارد تومان خرید داشته .حقوقی #فولاد در اوج قیمتی ۶۸۰۰ میلیارد فروخته است اما در این ریزش تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان خرید کرده است
حقوقی #شپنا در اوج قیمتی ۶۳۰۰ میلیارد فروخته است اما در این ریزش تنها ۴۰۰ میلیارد تومان خرید کرده استحقوقی #شستا در اوج قیمتی ۶۸۰۰ میلیارد فروخته است اما در این ریزش تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان خرید کرده است
حقوقی #فملی در اوج قیمتی ۴۶۰۰ میلیارد فروخته است اما در این ریزش نه تنها در جهت حمایت از سهم خرید نکرده بلکه ۲۰۰ میلیارد تومان در مجموع فروخته است
حقوقی #شتران در اوج قیمتی ۴۲۰۰ میلیارد فروخته است اما در این ریزش خریدی نکرده است۹۹/۰۸/۱۲
انتهای خبر

0
0