کارگزاری آبان
1400/07/20
13:53
📊#بایکا اطلاعیه 1400/07/20 *کارخانجات کابل سازی ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دلایل تجدید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ...

📊#بایکا


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰


*کارخانجات کابل سازی ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دلایل تجدید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دانلود
انتهای خبر

0
0