موج مثبت Positive Wave
1399/08/12
19:46
تغییر در پیش گشایش گودرزی معاون عملیات شرکت بورس : درصورت تایید نهایی هیات مدیره ، ۵ تا ۱۰ دقیقه از زمان پیش گشایش فعلی (۸:۳۰ تا۹) به حالت “عدم ...

تغییر در پیش گشایشگودرزی معاون عملیات شرکت بورس :درصورت تایید نهایی هیات مدیره ، ۵ تا ۱۰ دقیقه از زمان پیش گشایش فعلی (۸:۳۰ تا۹) به حالت “عدم حذف سفارش”، خواهد بود.

انتهای خبر

0
0