ساعت بورس
1400/04/13
08:56
#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی تعداد نمادهای باز: 612 تعداد نمادهای صف خريد: 26 تعداد نمادهای مثبت بدون صف: 127 تعداد نمادهای در محدوده...

#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی


تعداد نمادهای باز: ۶۱۲


تعداد نمادهای صف خرید: ۲۶


تعداد نمادهای مثبت بدون صف: ۱۲۷


تعداد نمادهای در محدوده صفر تابلو: ۸۴


تعداد نمادهای منفی بدون صف: ۲۴۲


تعداد نمادهای صف فروش: ۱۳۲


#D۱۴۰۰_۴_۱۳ ۰۸:۵۵انتهای خبر

0
0