صدای بورس
1401/06/01
21:09
یک مقام ارشد دولت آمریکا: 🔹در صورت احیای برجام، هزاران سانتریفیوژ ایران که در حال کار است متوقف و حذف می‌شوند 🔹 انباشت و ذخیره اورانیوم ۲۰ و ۶۰ ...

یک مقام ارشد دولت آمریکا:🔹در صورت احیای برجام، هزاران سانتریفیوژ ایران که در حال کار است متوقف و حذف می‌شوند🔹 انباشت و ذخیره اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصدی هم متوقف می‌شود/انتخابانتهای خبر

0
0