کانال کدال
1399/10/29
10:46
📊 نماد : دقاضي 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: داروسازي شهيد قاضي ✅ تمام درصد ها...

📊 نماد : دقاضی📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : داروسازی شهید قاضی✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۳۵٪)


از مبلغ ۲,۶۹۰,۵۶۵ میلیون ریال به مبلغ ۳,۶۴۵,۶۶۹ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۴۸٪)


از مبلغ ۱,۲۷۱,۰۱۶ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۷۹,۹۵۷ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(-۳۰٪)


تحقق سود ۲,۲۱۲ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۲,۷۸۵ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۵۰٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۱۲۵٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۴٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۱۲۳٪)


علت: افزایش جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #دقاضی #صورت_مالی۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۲:۴۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0