کارگزاری آبان
1401/01/21
12:18
📈در محصولات شیمیایی امروز نیز شاهد معاملاتی متعادل هستیم. #شبصیر، #شفارس، #شوینده و #قرن از نمادهای مورد توجه هستند.

📈در محصولات شیمیایی امروز نیز شاهد معاملاتی متعادل هستیم. #شبصیر، #شفارس، #شوینده و #قرن از نمادهای مورد توجه هستند.


انتهای خبر

0
0