تکسهم ۹۸
1399/10/07
15:13
#رانفور (آپدیت) امروز با یک کندل بسیار زیبا مقاومت داینامیک رو شکوند و با شسکت 3800 تومان راه سهم برای رسیدن به سقف قبلی هموار خواهد شد. @taksa...

#رانفور (آپدیت)


امروز با یک کندل بسیار زیبا مقاومت داینامیک رو شکوند و با شسکت ۳۸۰۰ تومان راه سهم برای رسیدن به سقف قبلی هموار خواهد شد.
@taksahm_۹۸انتهای خبر

0
0