تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/23
12:32
این فروش های #حقوقی که یک ماه است در گروه های مختلف داره انجام میشه واقعا نمیشه نادیده گرفت و #دومینوی جدیدی در حال شکل گیری است در ابتدا فروش سن...

این فروش های #حقوقی که یک ماه است در گروه های مختلف داره انجام میشه واقعا نمیشه نادیده گرفت و #دومینوی جدیدی در حال شکل گیری استدر ابتدا


فروش سنگین حقوقی در گروه خودرویی در نماد #خودرو


پس از آن


فروش سنگین حقوقی در گروه فلزات در نماد #فولاد


پس از آن


فروش سنگین حقوقی در گروه پالایشی در نماد #شپناچه #خوابی برای بازار دیدند؟!۱۳۹۹/۰۹/۲۳


@CMA_investment

انتهای خبر

0
0