بورس۲۴
1401/04/02
15:40
رئیسی: ماهانه ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل پرداخت می شود

دولت صادرات نفتی را به حد قابل قبولی رسانده است رئیس جمهور گفت: دولت در آغاز کار با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شد، که هر ماه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی و...

رئیسی: ماهانه ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل پرداخت می‌ شود

بورس۲۴ : رئیس جمهور گفت: دولت در آغاز کار با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شد که هر ماه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی و فاکتور هزینه های دولت قبل پرداخت می شود، اما به برکت، عزت و اقتدار مردم بدون تعهد جدیدی برای کشور، دولت صادرات نفتی را به حدی قابل قبولی رسانده است.

انتهای خبر

0
0