کدال۳۶۰
1399/10/04
13:14
#ولراز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت لیزینگ رازی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به معادل 129 میلیون ریال از محصولات خود ر...

#ولراز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت لیزینگ رازی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به معادل ۱۲۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه قبل است.▪️«ولراز» با سرمایه ثبت شده میلیون ریال طی عملکرد ۰ ماهه سال مالی منتهی به مبلغ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه قبل است.۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۳:۱۴:۴۲ (۷۰۵۸۸۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0