پارسیس تحلیل
1399/10/29
12:59
ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم) امروز بازار مورخ 29 دیماه 1399، مبلغ 4600 میلیارد تومان بود. در نمودار فوق، ارزش معاملات خرد از ابتدای آبان 1399...

ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم) امروز بازار مورخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۹، مبلغ ۴۶۰۰ میلیارد تومان بود.در نمودار فوق، ارزش معاملات خرد از ابتدای آبان ۱۳۹۹ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0