موج مثبت Positive Wave
1399/08/18
00:25
#وخارزم گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم: در عملکرد 12 ماه سال 98، موفق به کسب سود خالص 86.8 میلیارد تومان شده یعنی با سرمایه 200 میلیارد ریالی به...

#وخارزمگروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم : در عملکرد ۱۲ ماه سال ۹۸، موفق به کسب سود خالص ۸۶.۸ میلیارد تومان شده یعنی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۴۳۴ ریال سود ساخته، که نسبت به مشابه سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشتهسود انباشته این شرکت ۱۰۹ میلیارد تومان می باشد.در صورت وضعیت پرتفوی ۳ ماه تابستان ۹۰ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری داشته و تا انتهای تابستان نزدیک ۲۴ میلیارد تومان سود مجمع هم داشته#گزارش_۱۲ ماه سال ۹۹ این شرکت فوق العاده عالی خواهد بود. (این شرکت درصدد افزایش سرمایه هم می باشد)#وخارزم با این وسعت دارایی اینجا نخواهد ماند.


@Waveplusانتهای خبر

0
0