نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/03/05
19:39
واچ لیست خرید #شنبه #اعتماد #پارتا #دابور #شپنا #آریا #وتوسم #شبصیر #شرنگی #ثعتما #خصدرا #سدور #وپاسار #وثنو #تیپیکو #ساوه

واچ لیست خرید #شنبه#اعتماد


#پارتا


#دابور


#شپنا


#آریا


#وتوسم


#شبصیر


#شرنگی


#ثعتما


#خصدرا


#سدور


#وپاسار


#وثنو


#تیپیکو


#ساوه

انتهای خبر

0
0